Η εταιρεία

Στη CARDWARE HELLAS ειδικευόμαστε στη κατασκευή και εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων καταγραφής εισόδου/εξόδου, ωρομέτρησης και ελέγχου πρόσβασης εργαζομένων, ελέγχου περιπόλου και χρονοχρέωσης internet cafe με τη χρήση μαγνητικών, RF proximity  καρτών και  ibuttons.

Από το 1987 έχουμε αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία και αναπτύσουμε ολοκληρωμένες λύσεις (hardware και software) με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών του γραφείου προσωπικού της επιχείρησης ή του οργανισμού. 

Με την βοήθεια αυτών των συστημάτων, κάθε επιχείρηση μπορεί να πετύχει μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην λειτουργία του γραφείου προσωπικού της, μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρόνου καθώς και άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση της διοίκησης.