arrow Συσκευές arrow Συσκευές ανάγνωσηςSL-841
(Συσκευές/Συσκευές ανάγνωσης)

Active Image

Σημείο ελέγχου (κεφαλή ανάγνωσης) μαγνητικών καρτών (TK2, εσωτερική χρήση)

SL-842
(Συσκευές/Συσκευές ανάγνωσης)

Active Image

Σημείο ελέγχου (κεφαλή ανάγνωσης) ηλεκτρονικών κλειδιών iButtons με πληκτρολόγιο για εισαγωγή PIN κωδικού (εσωτερική χρήση)

SL-847
(Συσκευές/Συσκευές ανάγνωσης)

Active Image

Σημείο ελέγχου (κεφαλή ανάγνωσης) RF proximity καρτών (απόσταση ανάγνωσης max 15cm, εσωτερική χρήση)

SL-8471
(Συσκευές/Συσκευές ανάγνωσης)

Active Image

Σημείο ελέγχου (κεφαλή ανάγνωσης) RF proximity καρτών (απόσταση ανάγνωσης max 6cm, εξωτερική χρήση)

SL-848
(Συσκευές/Συσκευές ανάγνωσης)

Active Image

Σημείο ελέγχου (κεφαλή ανάγνωσης) RF proximity καρτών με πληκτρολόγιο για εισαγωγή PIN κωδικού (απόσταση ανάγνωσης max 15cm, εσωτερική χρήση)

TK-2
(Συσκευές/Συσκευές ανάγνωσης)

Active Image

  Σημείο ελέγχου (κεφαλή ανάγνωσης) ηλεκτρονικών κλειδιών iButtons (μεταλλικό, εξωτερική χρήση)

TK-4
(Συσκευές/Συσκευές ανάγνωσης)

Active Image

Σημείο ελέγχου (κεφαλή ανάγνωσης) ηλεκτρονικών κλειδιών iButtons (πλαστικό, εσωτερική χρήση)

  
Top
 
 


© 1991-2021 www.cardware.gr