Προγράμματα

 


  Πρόγραμμα Ωρομέτρηση Report

 

 ΠρόγραμμαΠεριγραφή

Μέγεθος

   
 ReportΠρόγραμμα ωρομέτρησης προσωπικού Report.

Η έκδοση είναι demο για 30 ημέρες

 53,4 Mb

 


 Προγράμματα διαχείρισης Internet cafe με χρήση μαγνητικών καρτών

 

 ΠρόγραμμαΠεριγραφή

Μέγεθος

   
 ClientΠρόγραμμα εγκατάστασης για τους clients. Εκδοση που απαιτεί MySQL server
 
 22,3 Mb
 
 ServerΚεντρική διαχείριση των Clients.  23,5 Mb
 
 NetCafe_Database
 
Κενή βάση MySQL για αρχική εγκατάσταση  9 Κb
 

 


 Προγράμματα επικοινωνίας για SL58 και SL82

 

 Πρόγραμμα Περιγραφή

Μέγεθος

   
 WinComm_SLxxΕπικοινωνία με τα SL58 και SL82 13,8 Mb
 WinComm_SLxxΕπικοινωνία με το SL58 και SL82 (διαφορετική έκδοση) 4,8 Mb
 
 WinComm_modem
 
Επικοινωνία με τα SL58 και SL82 χρησιμοποιώντας modem  15,2 Mb
 

 


 Προγράμματα επικοινωνίας για SL83 και SL84

 

 Πρόγραμμα Περιγραφή Μέγεθος
   
 Comm_SL8x Επικοινωνία με τα SL83 και SL84 1 Mb
 Aux_config_SL8x Παραμετροποίηση βοηθητικών συσκευών (auxiliary) των SL8x 0,5 Mb
 Config_SL83 Παραμετροποίηση του SL83 0,5 Mb
 Config_SL84  Παραμετροποίηση του SL84 0,5 Mb
 Access_Rights_SL8x  Διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης των SL8x 0,5 Μb


 

  Πρόγραμμα για SL50

 

 Πρόγραμμα Περιγραφή Μέγεθος
   
 Setup_SL50 Επικοινωνία και διαχείριση του SL50  0,7 Mb

 


  Πρόγραμμα για SL33

 

 Πρόγραμμα Περιγραφή Μέγεθος
   
 Setup_SL33 Επικοινωνία και διαχείριση του SL33  3 Mb

 Προγράμματα για TR515

 

Πρόγραμμα ΠεριγραφήΜέγεθος 
   
 Setup_TR515_xM Επικοινωνία και διαχείριση του TR515 με μαγνητικές κάρτες  4,5 Mb
 Setup_TR515_xR Επικοινωνία και διαχείριση του TR515 με RF κάρτες 4,6 Mb
 Ελληνικά για TR515 Αρχείο ελληνικών (πρέπει να αντιγραφεί στο φάκελο Language) 7 Kb

 Προγράμματα για TR4050

 

ΠρόγραμμαΠεριγραφήΜέγεθος 
   
 TR_4050 Επικοινωνία και διαχείριση του ΤΡ4050 με δακτυλικό αποτύπωμα 111 Μb

Προγράμματα γα PCR 120

 

ΠρόγραμμαΠεριγραφήΜέγεθος
   
 PCR 120 Επικοινωνία και διαχείριση του PCR_120 φορητού τερματικού 8.5 Μb
 

Βοηθητικά προγράμματα

 

 ΠρόγραμμαΠεριγραφή Μέγεθος
   
 Setup_MySQL_ServerΕγκατάσταση του MySQL Server ver. 5 (απαραίτητο για το πρόγραμμα ωρομέτρησης Report) 37,5 Mb
 
  Tibbo

 Μετατροπέας Ethernet σε σειριακή

8,3Mb
 
 
 


© 1991-2021 www.cardware.gr